Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Gamehunters S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000869035, NIP: 5213877103, o kapitale zakładowym

Wezwanie do wydania akcji

Zarząd Spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział

Wezwanie do wydania akcji

Zarząd Spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Spółki pod firmą Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Przekształcenie w Spółkę S.A

Zarząd spółki GameHunters S.A. z siedzibą w Warszawie 00-712, ul. Bluszczańska 76 PAW. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000869035,