RELACJE INWESTORSKIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Gamehunters S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000869035, NIP: 5213877103, o kapitale zakładowym w wysokości 103.000 zł, opłaconym w całości, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, […]

Wezwanie do wydania akcji

Zarząd Spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869035, NIP: 5213877103, REGON: 384406380, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w […]

Wezwanie do wydania akcji

Zarząd Spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW.6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869035, NIP: 5213877103, REGON: 384406380, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w […]

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Spółki pod firmą Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869035, NIP: 5213877103, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, opłaconym w całości (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 […]

Przekształcenie w Spółkę S.A

Zarząd spółki GameHunters S.A. z siedzibą w Warszawie 00-712, ul. Bluszczańska 76 PAW. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000869035, NIP 5213877103, REGON 384406380, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości, na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza, że […]

https://www.traditionrolex.com/49